Vyberte stránku
To jsme my
Naše mateřská škola se nachází v centru města ve starší jednopatrové budově. V mateřské škole jsou 4 třídy – 3 běžné a 1 pro děti s logopedickými vadami, případně s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.
V MŠ se nachází 4 umývárny, pro každou třídu šatna. Všechny prostory jsou standardně vybaveny funkčním zařízením.
Strava je dovážená ze ŠJ, pro přípravu a rozdělování jídla slouží 2 přípravny, obě jsou vybaveny myčkami na nádobí, mikrovlnnými troubami, nerez dřezy a vhodným nádobím.
Dále se v MŠ nachází velká soborovna a menší běžně vybavená ředitelna.
Pro rekreační pobyt dětí slouží školní zahrada, jejíž součástí je pískoviště, altánek, skluzavka a kruhový bazének. Plocha zahrady je travnatá, část zahrady je zastíněna stromy. Na zahradě je přístřešek sloužící k úschově hraček a nářadí. Před vstupem do zahrady je menší vydlážděný dvorek s okrasným záhonem.
V současné době sháníme dotace, případně sponzora na vybavení školní zahrady, aby se měly kde děti zdokonalovat v jejich přirozeném pohybu.

 

Projekt -Logopedické hrátky s maňáskem Oskarem

Naše mateřská škola uspěla v dotačním rozvojovém programu MŠMT Podpory logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. Má název „Logopedické hrátky s maňáskem Oskarem“.
Cílem byl aktivní výběr vhodných pomůcek , za účelem podněcování děti k adekvátnímu řečovému projevu.
Děti se s nimi v různých aktivitách seznamovaly, a následně s naší pomocí využívaly.

Personál

Mgr. Lea Vodičková

ředitelka školky a speciální pedagog

Mgr. Iveta Frýdková

učitelka v 1. třídě - Koťátka

Marie Kučová

učitelka ve 3. třídě - Kočky a kocouři

Michaela Přikrylová

Asistent pedagoga ve 4. třídě - Sluníčka

Adéla Vykydalová

zástupce ředitelky a učitelka ve 2. třídě Koťata

Bc. et. Bc. Barbora Ježíková

učitelka ve 4. třídě - Sluníčka

Petra Bučíková

Vedoucí provozní pracovnice

Petra Šimurdová, DiS.

učitelka v 1. třídě - Koťátka + školní asistent

Mgr. Marie Straková

učitelka ve 4. třídě - Sluníčka

Gabriela Navrátilová

učitelka ve 3. třídě - Kočky a kocouři

Aneta Sedlaříková

učitelka ve 2. třídě - Koťata

Lenka Kociánová

Provozní pracovnice

Markéta Spěváková

Provozní pracovnice

Věra Džuberová

učitelka ve 4. třídě - Sluníčka

Dětí

Třídy, šatny

Učitelek

Umývárny